Ochrana osobních údajů

Provozovatelem internetového portálu www.bezpecnenakole.cz je společnost DNAG s.r.o., Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1, IČ: 03543421 (dále jen Provozovatel).

Provozovatel internetového portálu www.bezpecnenakole.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci portálu www.bezpecnenakole.cz sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě anket, soutěží, registrace na stránce, apod.

Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.

Provozovatel nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení a zdravotním stavu.

Některé procesy portálu www.bezpecnenakole.cz využívají při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři automaticky. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů a zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesu a nelze bez něj dokončit registraci na www.bezpecnenakole.cz

Provozovatel používá elektronickou poštu (dále jen email) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Takto zasílané zprávy mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, proto je současně s uvedením emailové adresy vyžadováno udělení výslovného souhlasu s použitím emailové adresy pro zasílání zpráv ve smyslu tohoto zákona.

Provozovatel se zavazuje chránit veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné, a ve shodě se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebudou bez výslovného souhlasu zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zmíněným zákonem v platném znění.

Cookies

Při návštěvě webových stránek www.bezpecnenakole.cz Provozovatel automaticky shromažďuje v protokolech serveru určité informace o hardwaru a softwaru Vašeho počítače. Mezi tyto informace patří například Vaše IP adresa, operační systém, typ prohlížeče, názvy domén, přístupové časy, adresy poskytovatelů služeb a odkazujících webových stránek.

Provozovatel rovněž shromažďuje informace o stránkách, které zákazník na webových stránkách navštěvuje. Tato data o návštěvnosti jsou identifikována pouze pomocí jedinečného ID čísla, a nejsou nikdy spojena s osobními informacemi. Pokud někdo stránku navštíví, je na jeho počítač umístěn soubor cookie (pokud zákazník cookie přijímá) nebo je cookie načtena, pokud zákazník stránku někdy předtím navštívil. Jednou z funkcí cookies je pomáhat při sběru dat pro statistická šetření o návštěvě webových stránek.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na odeslání souboru cookie, nebo zcela zakázat či odstranit soubory cookie, což však může způsobit nefunkčnost některých částí našich stránek.

Provozovatel používá celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, včetně šifrování SSL, které pomáhají chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením. V rámci metody SSL je dále zajištěno, že Vaše údaje budou zaslány výhradně na server, z něhož byly vyžádány.

Funkce sociálních médií

Stránka www.bezpecnenakole.cz zahrnuje službu pro přihlašování k sociálním sítím. Tato funkce může shromažďovat IP adresy, jaké stránky navštěvujete v rámci naší stránky, a mohou ukládat soubory cookie pro zajištění správné funkčnosti funkcí. Vaše interakce s touto funkcí podléhá zásadám o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Ze zmiňovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má každý uživatel tohoto webu (zákazník, obchodní partner), který poskytl osobní údaje společnosti Provozovateli, právo podat písemnou žádost o poskytnutí informací, zda a jaké osobní údaje o něm společnost Provozovatel zpracovává. Pokud by i přes naši snahu o správnost údajů byly zpracovávány nepřesné či neaktuální informace, na požádání je rádi opravíme.