Logo Bezpečně na kole
Bez pití a sváči daleko nedojedeš

Program pro školy

Etablovaný koncept Bezpečně na kole pro žáky třetích až pátých tříd základních škol si klade za cíl vybavit začínající cyklisty základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jisté a bezpečné ovládání kola. Pod vedením a dohledem zkušených instruktorů se děti učí kritické situace předvídat, předcházet jim, a umět je správně vyřešit. Individuálně se věnujeme dětem, které se na kole teprve učí. Během jedné vyučovací hodiny děti projdou teoretickou i praktickou výúkou základů bezpečné jízdy na kole. Ve standardního bloku pěti vyučovacích hodin projde výukou Bezpečně na kole denně přes sto dětí.

Disponujeme veškerým potřebným vybavením, včetně kvalitních kol a přileb, obojí v různých velikostech. Jsme naprosto soběstační, od vás potřebujeme jen běžné sportovní hřiště či tělocvičnu, a jednu volnou učebnu (při vhodném počasí třeba i venkovní) nebo družinu.

Pro představu si prohlédněte galerii fotografií z realizovaných akcí.

Vedení škol, učitelé a především děti samotné hodnotí náš program jednoznačně kladně...

„Bezpečně na kole je program, který zařazujeme do zážitkových aktivit v rámci dopravní výchovy. Program probíhá opakovaně, každý školní rok. Dopravní výchova je součástí školního vzdělávacího programu a dá se vyučovat různou formou. Preferujeme přímou zkušenost žáků před předáváním teoretických znalostí a BNK splňuje v tomto smyslu naše nároky. Všem školám jej můžeme doporučit.“
PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

„Díky moc a těšíme se zase na viděnou. Děti byly šťastné.“
Mgr. Bohumila Boháčová, zástupkyně ředitele ZŠ U vršovického nádraží

„Akce měla úspěch u žáků i učitelů. Těším se na další spolupráci.“
Mgr. Miroslav Buchar, ředitel ZŠ Břečťanová

„Dětem se akce líbila.“
Mgr. Alena Polanská, ředitelka ZŠ Brigádníků

Preferujete zážitkovou výuku? Pozvěte nás.

« Zpět na novinky12.10.2015,
zdroj: BezpecneNaKole.cz